Aquarium Forum banner

not shiny

  1. Koi

    Koi

    Koi with scales that aren't shiny.
Top